Procedura organizacji zajęć w szkole.

Szanowni Państwo!

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 opracowano procedurę organizacji zajęć w szkole.

Procedura będzie obowiązywała od 1 września 2020 r. , z procedurą zostaniecie Państwo zapoznani przez dziennik Librus na początku roku szkolnego, a uczniowie na lekcjach wychowawczych.

Poniżej przedstawiam kilka najważniejszych działań, które podjęto w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły.

 1. Przy wejściach do szkoły umieszczono bezdotykowe stacje do dezynfekcji rąk (2 szt.+ 1 szt. przy pomieszczeniach SAO) oraz instrukcje „Jak skutecznie dezynfekować ręce?”.
 2. Obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku dotyczy wszystkich wchodzących na teren szkoły.
 3. Przy wejściach do budynku do szkoły umieszczono informacje dotyczące numerów telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 4. W procedurze określono sposób kontaktów oraz załatwiania spraw pilnych w szkole przez rodziców lub inne osoby z zewnątrz.
 5. Pracownicy i uczniowie na terenie szkoły nie muszą nosić maseczek. Osoby z zewnątrz wchodzące do szkoły w wyznaczone miejsca mają obowiązek osłaniać usta i nos.
 6. Wszystkie zajęcia edukacyjne klasy odbywać będą w jednej wyznaczonej sali tzn., że uczniowie nie będą przemieszczać się (oprócz zajęć informatyki, wf i przedmiotów zawodowych).
 7. Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych godz. 8:00.
 8. W szkole nie organizuje się apeli, akademii, większych zgromadzeń dla wszystkich uczniów szkoły.
 9. Pierwsze spotkanie z rodzicami odbędzie się stacjonarnie, kolejne odbywać się będą online.
 10. Wyznaczono gabinet higienistki- jako pomieszczenie izolacji dla uczniów i pracowników u których zostaną zaobserwowane niepokojące objawy chorobowe.
 11. Przedmioty i sprzęt znajdujący się w salach lekcyjnych, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować, usunięto z pracowni.
 12. W salach lekcyjnych wykonano gazetki na temat zachowania bezpieczeństwa w związku z COVID-19.
 13. Dodatkowo w procedurze szkolnej określono zasady:

– korzystania z biblioteki szkolnej,

– utrzymania higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,

– postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły.

 

Z poważaniem

Karol Nowakowski

Dyrektor Zespołu Szkół w Wieleniu