Dzień Edukacji Narodowej

„Nauczyciel widzi więcej niż twarze dzieci, stara się zobaczyć ich dusze”.

 

14 października w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, oraz uczniowie.

W części oficjalnej głos zabrał Pan Dyrektor Karol Nowakowski, który złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły oraz podziękował za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń.

W części artystycznej  uczniowie przygotowali montaż słowno – muzyczny.

W tym dniu reprezentanci Samorządu Uczniowskiego rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły piękne laurki. Uroczystość wywołała uśmiech na twarzach zarówno nauczycieli, jak i uczniów.