Podsumowanie projektu ERASMUS +

Partnerzy projektu w ramach Erasmus + swoje kolejne a zarazem już ostatnie spotkanie rozpoczęli od wizyty w Krakowie promując cele zadania „Spielend neues lernen”. Partnerzy odbyli szereg spotkań z młodzieżą szkolną upowszechniając ideę projektu. Następnym miejscem spotkania jest Bardejov w Słowacji u głównego koordynatora projektu. Oficjalne powitanie w Zakladnej Szkole w Bardejovie z udziałem pani dyrektor i szkolnych muzykantów. W programie była praca nad końcowym etapem projektu, a także spotkanie z zastępcą prezydenta miasta i wpisanie do księgi pamiątkowej. Zwiedziliśmy też stare miasto oraz dom zdrojowy. Trzeci dzień rozpoczęliśmy od pracy ewaluacyjnej nad projektem w szkole. Po czym zwiedziliśmy Stary Rynek w Koszycach poznając przy tym kulturę Słowacji. Liczne kościoły i katedry wywarły na nas ogromne wrażenie. Wspólna kolacja z partnerami projektu była miłym akcentem podsumowującym naszą dwuletnią pracę.

A. Chabzda