ZS Wieleń z Erasmusem + na pierwszej wymianie młodzieży w Katanii

Po długim czasie wyczekiwania uczniowie naszej szkoły mogli w końcu wziąć udział w wymianie uczniów. Polska grupa wyjechała pod opieką koordynatora A. Chabzdy i I. Chmurak. Dnia 16 kwietnia wszyscy partnerzy spotkali się na włoskiej wyspie Sycylii, w Katanii. Na miejscu, oprócz języka angielskiego i niemieckiego, które są wiodącymi językami w projekcie, dało się słyszeć także język włoski, turecki, słowacki i polski. Już od pierwszego dnia spotkanie sprawiło uczniom wiele radości. Wspólna gra na boisku szkolnym przełamała pierwsze lody wśród uczestników. Przygotowane prezentację zobrazowały wszystkim nasze szkoły, regiony i kraje. Włoską kulturę i sztukę przybliżyły nam także wycieczki na Etnę, do Taorminy i Syracuse. Główną rolę odegrały jednak zadania w szkole, gdzie uczestnicy zostali podzieleni na grupy angielsko – niemieckie.  Pisali wspólne scenariusze, aby następnego dnia, dzięki platformie Learning apps i Kahoot, rozwiązywać przygotowane do niego zadania. Ostatni dzień włoska koordynator A. Judas przygotowała pracę w terenie. Wszyscy udaliśmy się do miejscowości Acicastello –Acitrezza, oddalonego o 10km od Katanii. Ta gra rozwijała wśród uczestników spryt, spostrzegawczość, pomysłowość i logiczne myślenie. Zbudowała tez głębokie relacje między partnerami. Oficjalna część naszej wymiany zakończyła się ewaluacją projektu. Nauczyciele zebrali wyniki ze wszystkich zadań i zostały wyłonione najlepsze grupy. Członkiem zwycięskiej grupy niemieckiej była nasza uczennica Anna Boharewicz. Gdy czas spotkania dobiegł końca, wszyscy uczestnicy wymiany uświadomili sobie, że zabierają ze sobą bagaż doświadczeń oraz wspaniałe wspomnienia, które na zawsze zostanie im w pamięci. Pożegnaniu towarzyszyły także kwiaty, łzy i nadzieja na szybkie spotkanie w Polsce.

Koordynator projektu