PODZIĘKOWANIA

Stowarzyszenie im. ks. J.N. Musolffa oraz Społeczność Uczniowska ZS Wieleń wyraża szczere podziękowania wszystkim, którzy z ogromnym zaangażowaniem, własnymi inicjatywami                         i wrażliwością serca, włączali się w tę szlachetną akcje. W pozyskiwanie środków na opiekę hospicyjną, która poprawia warunki chorym, a swoją postawą zachęcali innych do współpracy i starali się stworzyć wspólnotę dla dobra człowieka oczekującego pomocy. Dziękujemy za zrozumienie, jak potrzebnym miejscem jest Hospicjum, bowiem w dużym stopniu to od nas wszystkich zależy, jakie ono będzie. Cała zebrana kwota w wysokości 1068,70 zł została przeznaczona na potrzeby chorych  w Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu.

Udział w  tej kampanii uczy młode pokolenie, że niesienie pomocy innym, jest nie tylko powinnością, ale i radością, że można pomagać chorym w różny sposób, nie tylko będąc przy ich łóżkach. Hospicjum uczy jak dawać i zachować nadzieję, propagując hasło: „Hospicjum to też życie, choć kruche i obolałe, to ważne do końca.”

Dziękujemy za Wasze wielkie i otwarte serca.