Projekt „Nadnoteckie życiorysy” w kolejnej fazie realizacji

Kolejna wizyta pracowników naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu, która odbyła się 9.10.2017r., związana była z warsztatową analizą prac wykonanych przez naszych uczniów. To krok mający na celu zbudować niezbędną wiedzę i umiejętności do bezpośredniej realizacji tematu projektu. Liczne pytania badawcze postawione w trakcie zajęć wzbudzały kreatywność, ciekawość i nadzieję, że „coś z tego może być”. Zbudowani  zaangażowaniem uczniów opiekunowie naukowi projektu dr Jerzy Borowczyk i mgr Jędrzej  Krystek powierzyli im kolejne zadania do realizacji. Przypomnijmy, w projekcie biorą udział uczniowie LO: Seweryn Tymek, Katarzyna Wojtkowiak, Iwona Dyla (biografia rodziny Wielebskich), Monika Fabiszak, Joanna Gierłowska, Kamila Osajda (biografia Józefa Nojego) oraz uczniowie IID SP 2 Gimnazjum: Julianna Domina, Ewelina Piontek, Agata Rojewska (biografia Stanisława Neumerta), Agnieszka Stankiewicz, Matylda Mazur, Julia Harmacińska (biografia Andrzeja Sulimy-Suryna) oraz Klaudia Grott, Sandra Rychlik,Julia Szewczyk (biografia Elżbiety Wasyłyk