Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 13 października 2017 r. w sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wszyscy zebrali się punktualnie. Po wprowadzeniu sztandaru i wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Pan dyrektor Karol Nowakowski, który podziękował wszystkim pracownikom szkoły za pracę i wysiłki w nią wkładane oraz wręczył nagrody wybranym pracownikom.

Następnie rozpoczęła się cześć artystyczna. Był to montaż słowno – muzyczny z nutą humoru. Akademia spotkała się z dobrym przyjęciem ze strony uczniów, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. Nastrój zebranych był nagrodą dla tych, którzy uczestniczyli w przygotowaniu programu artystycznego, a przede wszystkim potwierdzeniem, że Święto Edukacji Narodowej to wydarzenie ważne dla całej społeczności szkolnej.