Nasze pasje…

CZUWAJ!

Mam na imię Hubert i jestem harcerzem już 6lat, działam w 1Wieleńskiej Drużynie Starszoharcerskiej (1WDSH).

W tej drużynie jest blisko 30 osób, ja w tej drużynie pełnie funkcje przybocznego.

Zbiórki odbywają się co dwa tygodnie w Czwartki o 17:30(najbliższa 19.10.2017).

29,09-01,10 odbył się prestiżowy rajd w Biezdrowie i wygraliśmy na trasie starszoharcerskiej.

Jestem w harcerstwie żeby móc się rozwijać, przyswajać wiedzę a coraz częściej ją przekazywać.

Harcerstwo to nie tylko bieganie po lasach i uczenie się musztry ale też przystępowanie do

  1. kursów ratowniczych czy też z innych dziedzin co w przyszłości można zamieścić np. w CV.

Poznałem w ZHP mnóstwo osób, i potrafię zaufać innemu harcerzowi nawet gdy go nie znam bo przecież jest harcerzem!

Nigdy nie słyszałem o osobie która żałowała dołączenia do harcerstwa!

 

 

 

Hubert Frukowski

Uczeń kl. III TIL