XX OLIMPIADA LOGISTYCZNA

Dziś już po raz kolejny nasi logistycy przystąpili do olimpiady logistycznej organizowanej przez WSL w Poznaniu. Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna skierowana jest do uczniów szkół średnich i policealnych uczących się zawodów: technik spedytor i technik logistyk. Ma na celu:
– rozbudzić wśród młodych ludzi zainteresowanie tematyką logistyczną,
– pomoc w ocenie programu nauczania w szkołach średnich i policealnych.
Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe a dodatkowo mogą wygrać cenne nagrody. Ta olimpiada jest wyjątkowa gdyż to już XX, a więc jubileuszowa edycja.W tym roku do olimpiady zostało zakwalifikowanych 5 najlepszych uczniów. Mamy nadzieje że dostaniemy się do drugiego etapu. Wyniki już 27 października 🙂