Kolejny projekt Erasmus + jest nasz

Po ostatnim zwycięstwie w projekcie Erasmus + Akcja KA1 Doskonalenie kadry nauczycielskiej, wzrósł nam apetyt na kolejną wygraną w projekcie. Już z początkiem roku szkolnego mogliśmy przekazać naszym uczniom wiadomość o ponownym sukcesie  w Erasmus+. Tym razem akcja dotyczy bezpośrednio ich samych, a mianowicie wymiany uczniów. Zwycięski projekt KA2 nosi tytuł Spielend neues lernen i jest przewidziany na dwadzieścia osiem miesięcy. Udział w nim biorą członkowie z pięciu państw Polski, Włoch, Grecji, Turcji oraz Słowacji, która jest koordynatorem tego przedsięwzięcia. Projekt rozpoczyna się wizytą nauczycieli z poszczególnych państw w Turcji, gdzie zostaną omówione szczegóły projektu. W kolejne spotkania zostają już wciągnięci uczniowie, którzy będą gościć we Włoszech, w Grecji i w Polsce. Spotkanie podsumowujące zostało przewidziane w Słowacji, na rok 2019. Celem projektu Erasmus jest polepszenie nauki  i uczenia się języka poprzez promocję świadomości językowego i kulturowego zróżnicowania. Naszym głównym celem jest rozpowszechnienie metody grywalizacji poprzez wymieszanie tradycyjnych metod szkoleniowych z umiejętnościami nauczania języka na miarę 21 wieku. Nauczyciele tworzący projekt są nauczycielami doświadczonymi, którzy uczestniczą w regularnych szkoleniach w swojej dziedzinie, którzy robią projekty w eTwinning, natomiast  nasi uczniowie są urodzeni w technologii. Dlatego wymieszanie tych dwóch metod otwiera dla nas nową przestrzeń. Grywalizacja wciela długoterminowy program i oznacza naukę przez grę. Działania, które nauczyciele i uczniowie przygotują razem, zaprezentują konsekwentne i  stałe nauczanie w zakresie edukacji języków obcych. Planujemy zintegrować internetowe urządzenia do gier takie jak: Quizzz, Kahoot, Quizlet, aplikacje do nauki do naszego programu nauczania jak n.p.: Socrative, Quizlet, Wheel Decide, Rewordifying i Tagul. Ważne jest, aby nauczyciele innych przedmiotów integrowali się z naszym zespołem i wykorzystywali poznane internetowe urządzenia do gier na swoich zajęciach. Będziemy także zachęcać uczniów do przygotowania tych gier oraz granie w te gry. Grywalizacja nie jest ogólnie używaną metodą w Europie. Przez co uważamy, że nasz projekt posłuży jako przykład dobrego ćwiczenia, najpierw dla szkół wokół nas a potem dla szkół w Europie. Z tym projektem, uczniowie będą mieli dostęp do swojego potencjału uczenia się i będą mieli możliwość wymiany wiedzy i doświadczenia ze swoimi rówieśnikami w krajach Unii Europejskiej jednocześnie wykorzystując języki obce, których się nauczyli. Wierzymy w to, iż najprostszym sposobem dotarcia do naszych uczniów jest integracja lekcji z działaniami, które uwielbiają.

A. Chabzda