Projekt „ Nadnoteckie życiorysy” w pierwszej fazie realizacji…

Projekt „Życiorysy lokalne” buduje zespoły, które podejmą się jego realizacji. Po prologu w Trzcianeckim Domu Kultury i ciekawej, inspirującej wizycie w Turku kolejnym etapem jest bezpośrednie przygotowanie do realizacji projektu „ Nadnoteckie życiorysy”.

22 września wieleńska młodzież  uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez współpracujących w projekcie pracowników naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu doktora habilitowanego Jerzego Borowczyka  i magistra Jędrzeja Krystka. Spotkanie w ZS w Wieleniu przybliżyło sylwetki bohaterów projektu, wskazało istotę działań. Na zajęciach postawiono uczniom pierwsze  zadania do realizacji. Goście niewątpliwie zjednali sobie słuchaczy ciekawym przekazem i kolejny raz utwierdzili w  przekonaniu o dużej wartości prowadzonej, biograficznej misji.