^ Na górę

Dyrektor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.”
                   
                                                                                      Stefan Żeromski
 
Serdecznie witam w nowym roku szkolnym Wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Wieleniu. Baza, otoczenie
i dobrze przygotowana kadra pedagogiczna szkoły zapewni Wam bezpieczne ‚żeglowanie po oceanie
i omijanie mielizn i raf’ w czasie zdobywania nowej wiedzy i nowych umiejętności. Życzę Wszystkim uczniom osiągnięcia celów jakie przed sobą stawiacie.
 
                                                                                Karol Nowakowski
                                                                                Dyrektor Zespołu Szkół w Wieleniu