Oferta edukacyjna

Losy naszych absolwentów – zapraszamy!


W roku szkolnym 2023/2024 proponowane są następujące kierunki kształcenia:

1.Liceum ogólnokształcące

 • klasa akademicka (j. polski, historia, j. angielski)
 • klasa politechniczna (biologia, chemia, j. angielski)

2.Technikum

 • technik informatyk (matematyka)
 • technik logistyk (matematyka)

klasa akademicka

Profil ten umożliwia rozbudzanie wśród młodzieży zamiłowania do literatury, sztuki i innych dziedzin kultury również z perspektywy historycznej wraz z rozwojem umiejętności posługiwania się językiem obcym.

Rozszerzenie programowe z języka polskiego, historii  oraz języka angielskiego jest ofertą edukacyjną dla gimnazjalistów o zainteresowaniach związanych z literaturą i historią. Nauka w klasie ułatwi uczniom kontynuację kształcenia na kierunkach filologicznych, dziennikarskich i innych z zakresu wiedzy humanistycznej.


klasa politechniczna

Profil ten umożliwi rozwijanie wśród uczniów zainteresowań z zakresu nauk biologiczno – chemicznych wraz z przyswajaniem wiedzy oraz umiejętności fizycznych na podwyższonym poziomie.

Rozszerzenie programowe z biologii, chemii oraz języka angielskiego  to nasza propozycja dla wszystkich, którzy swą przyszłość planują związać z przyrodniczymi dziedzinami kształcenia i politechnicznymi. Edukacja w klasie umożliwi kontynuację nauki na kierunkach związanych z zagadnieniami biologiczno – chemicznymi, a w tym min. z medycyną, studiami rolniczymi i kierunkami związanymi z ochroną lub inżynierią środowiska oraz na kierunkach politechnicznych.


Technik informatyk

Absolwent technikum w zawodzie informatyk będzie mógł być w przyszłości pracownikiem firm komputerowych, usługowych, naprawczych lub produkcyjnych.

Po ukończeniu nauki, absolwent technikum informatycznego będzie mógł z powodzeniem:

 • obsługiwać komputer w stopniu zaawansowanym,
 • obsługiwać systemy operacyjne oraz pracować w wybranych rodzajach sieci

komputerowych,

 • umiejętnie wykorzystywać wiedzę o budowie i działaniu systemów operacyjnych oraz pracować z innymi systemami,
 • posługiwać się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
 • zakładać i utrzymywać bazy danych i nadzorować ich pracę,
 • programować w wybranych językach,
 • posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie

z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu,

 • komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje,
 • samodzielnie doskonalić kwalifikacje zawodowe m.in. poprzez zdobywanie

specjalizacji: grafika komputerowa, administracja sieci, projektowanie stron

internetowych, eksploatacja sprzętu komputerowego,

 • organizować działalność własnej, małej firmy.

Informatyk to zawód przyszłości oraz jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy!


Technik logistyk

Kształcenie w zawodzie technik logistyk pozwoli absolwentom podejmować zatrudnienie w większości dziedzin gospodarki, a zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar właściwemu klientowi we właściwym czasie na właściwym miejscu. Logistyk to zawód z przyszłością, pozwalający podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych oraz transportowo – spedycyjnych. Jako logistyk można pracować w działach sprzedaży i i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, planowania produkcji, transportu wewnętrznego.

Logistyk to najbardziej poszukiwany zawód na rynku lokalnym i europejskim.