Losy naszych abolwentów

Martyna Dobczyńska

Zespół Szkół w Wieleniu wspominam bardzo dobrze. Ludzie, z którymi się uczyłam byli niesamowici. Czasami pojawiały się nieporozumienia, ale zawsze znalazła się nić porozumienia. Z perspektywy czasu uważam, że grono pedagogiczne wymagało od nas bardzo

Martyna Dobczyńska

dużo, ale dzięki temu wyszliśmy na ludzi. W każdej napotkanej sytuacji mogłam liczyć na pomoc i wsparcie nauczycieli. Ze szkołą mam związanych mnóstwo wspomnień. Najchętniej jednak powracam pamięcią do zawodów sportowych i turniejów ratownictwa przedmedycznego, w których mogłam godnie i udanie reprezentować szkołę. Dzięki tym zawodom i tej rywalizacji nauczyłam się uparcie oraz wytrwale dążyć do celu. Wszystkie porażki i zwycięstwa nauczyły mnie życia i przygotowały do dorosłości. Choć od matury minęło już kilkanaście lat zawsze chętnie odwiedzam moją szkołę i obowiązkowo spoglądam na gablotę, w której wiszą między innymi moje medale. Sprawia mi to ogromną radość, bo wiem, że szkoła o mnie, o innych absolwentach nie zapomniała…

Katarzyna Kucharczyk 

Katarzyna Kucharczyk

Nazywam się Katarzyna Kucharczyk. W 2017 roku ukończyłam technikum logistyczne w Zespole Szkół w Wieleniu. Aktualnie jestem studentką Zarządzania i Inżynierii Produkcji na wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Ta szkoła dała mi naprawdę wiele. Nauczyciele są dość wymagający, ale dzięki temu wiedziałam, że będę dobrze przygotowana do matury. Zgodnie z przewidywaniami – udało mi się ją zdać bez problemu. Podobnie było z egzaminami zawodowymi. Wiedza, którą zdobyłam w tym technikum ułatwiła mi zdobycie pracy w firmie zajmującej się spedycją. Zawsze będę wspominać z sympatią tą szkołę. Nauczyciele są sympatyczni, prawie zawsze idą „na rękę” uczniom. Dużym udogodnieniem jest też dziennik elektroniczny, który w każdym momencie dnia umożliwia sprawdzenie ocen i frekwencji. Nie żałuję, że zdecydowałam się na naukę w Zespole Szkół w Wieleniu. Gdybym miała wybierać szkołę jeszcze raz, bez najmniejszych wątpliwości postąpiłabym tak samo.