Wpłaty – Rada Rodziców

Rada Rodziców zwraca się z serdeczną prośbą do wszystkich Rodziców o regularne wpłaty na nasze konto. Uzyskane w ten sposób fundusze w całości przeznaczone są dla naszych uczniów.

Składka w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 30 zł. Płatności można dokonywać na konto Rady Rodziców:

odbiorca: Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Wieleniu

nr konta:  BS Wieleń  36 8960 0003 0005 4191 2000 0020

tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka, klasa.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że wpłacane przez Państwa pieniądze wracają do Waszych dzieci w postaci dofinansowania organizowanych uroczystości szkolnych, nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce czy inne osiągnięcia. Licząc na zrozumienie Państwa i ufając w poczucie odpowiedzialności, raz jeszcze uprzejmie prosimy i z góry dziękujemy za dokonywanie wpłat.