„Przerwa na czytanie”.

I Międzynarodowa Edycja V Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie .

Głównym celem akcji jest:

– Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;

– Integracja środowiska lokalnego;

– Pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe;

– Wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi;

– Zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i w każdym miejscu.