NAUCZANIE W CZASIE PANDEMII W ZESPOLE SZKÓŁ W WIELENIU

Pandemia koronawirusa wpłynęła na różne dziedziny aktywności zawodowej społeczeństwa i wymusiła modyfikację działań w wielu sferach. Taki problem dotknął też ZS w Wieleniu, który jak inne placówki mierzy się z obowiązkiem nauczania zdalnego wprowadzonym 25 marca 2020 r. Nauczyciele i uczniowie musieli odnaleźć się w nowej formie kształcenia          i poznać lepiej środowisko cyfrowe, w którym obecnie odbywa  się  nauka. Wyzwaniem dla szkoły w takiej sytuacji jest to, aby nie zgubić w wirtualnej przestrzeni komunikacji istoty wychowawczej, wartości prospołecznych i niezbędnego w nauczaniu kontaktu z drugim człowiekiem.  Różnorodność form zaproponowana uczniom z pewnością wzmacnia proces dydaktyczny  i daje możliwość realizacji podstawy programowej. Nadal podstawowym narzędziem pracy jest dziennik elektroniczny umożliwiający: kontrolę frekwencji, kontakt z rodzicami    i uczniami, szybką komunikację, planowanie zajęć z wyprzedzeniem oraz  konsultowanie i  ocenę  realizacji zadań. Często wykorzystywanym narzędziem są  komunikatory Skype, platforma Zoom oraz Discord. Dzięki nim można  prowadzić lekcję w trybie wideokonferencji, czyli w  bezpośrednim kontakcie  nauczyciela z uczniem. Pozwalają  również na wymianę dokumentów, materiałów ułatwiających współpracę online  oraz prowadzenie rozmów w formie czatu. W warunkach pracy z małą grupą sprawdza się również aplikacja Messenger. Niezwykle cenny jest udział uczniów szkoły w tworzeniu wspólnej platformy komunikacji. Na bazie komunikatora Teamspeak uczniowie: Michał Szymański i Kacper Kosicki stworzyli niezwykle sprawny i przyjazny obszar porozumiewania się i uczenia. To efekt pasji, zainteresowań i przykład rozwoju uczniów oraz potwierdzenie właściwego wyboru szkoły. Szkoła korzysta również z platformy edukacyjnej MEN Epodręczniki.pl oraz platformy edukacyjnej Nowej Ery, pracując na  znajdujących się tam zasobach. W sytuacji, w której trudno wyjść do biblioteki, źródłem dostępu do lektur jest biblioteka internetowa Wolne Lektury, niezbędna na lekcjach języka polskiego. Sprawdzanie wiedzy jest nieodzownym elementem procesu dydaktycznego. Do tego służą poznane już wcześniej aplikacje takie jak: Kahoot, Quizizz, Testportal, Liveworksheet.com czy narzędzia Google,  które umożliwiają tworzenie testów i quizów jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Sprawdzanie wiedzy, umiejętności w ten sposób wydaje się być „bezbolesne” i przyjazne dla uczniów a efekty kontroli natychmiastowe.  Bogata gama  e-narzędzi  podyktowana jest specyfiką przedmiotów i obszarem edukacyjnego działania. Sztuki, historii nauczamy, zapraszając do wirtualnego spaceru po muzeach i na wykłady w Akademii Khana, matematyki uczestnicząc w werbinariach, języka obcego korzystając z narzędzia Quizlet, bądź, aby było radośniej, z  Storyboardthat.com i Learningapps, czy też Wordwall.net. Geograficzne wyprawy odbywamy w Seterra.com/pl.  Jakoś działań projektowych podnosimy, wykorzystując programy, platformy do tworzenia prezentacji jak np.: Genial.ly. Zmiany w formie nauczania nie zahamowały prowadzonej przez szkołę współpracy z UAM oraz nie przerwały  realizacji projektu  „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”. Ciekawą ofertą uczelni oraz ODN w Poznaniu są  wykłady  adresowane do uczniów  dostępne na kanale You Tube. Skutkiem pandemii jest  zmiana terminu egzaminów maturalnych i zawodowych. Nasi absolwenci, którzy ukończyli szkołę 24 kwietnia, mogą nadal liczyć na pomoc ze strony nauczycieli. Z myślą o nich prowadzone są dodatkowe zajęcia powtórzeniowe w trybie online oraz  konsultacje w szkole. Taki model nauczania sprowokował przeprowadzenie jeszcze jednej lekcji- lekcji wychowawczej na temat etyki zachowania oraz etykiety wypowiedzi w komunikacji  internetowej. Młodzi ludzie dobrze czujący się w środowisku cyfrowym, muszą jednocześnie  pamiętać o przestrzeganiu zasad internetowego savoir-vivre`u. Podczas nauczania zdalnego dużą rolę odgrywa pedagog szkolny, który różnymi drogami dociera do uczniów oraz rodziców, udzielając wsparcia i rozwiewając wszelkie wątpliwości dotyczące nauczania na odległość.  W czasie spotkań w sieci dostrzega się wielką potrzebę  rozmowy, dyskusji, kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami. To niezwykle cenne, wychowawcze doświadczenie potwierdzające moc wspólnoty szkolnej

 

Maksymilian Ryżek uczeń  ZS Wieleń

Według mnie zdalne nauczanie jest bardzo trudno ocenić́. Jest to niewątpliwie bardzo trudne przedsięwzięcie zarówno jak i dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Dla każdego z nas jest to bardzo trudny czas, który staramy się̨ spełnić́ jak najlepiej. Nauczyciele dokładają̨ wszelkich starań́, abyśmy – MY – uczniowie mogli poczuć́ się̨ jak najpewniej i abyśmy jak najlepiej przyswoili nową wiedzę. Osoby, które bezpośrednio nie są̨ zaangażowane w zdalne nauczanie, bardzo często myślą̨, że jest nam łatwiej … bo przecież̇ sprawdziany piszemy online, zadania, które możemy teoretycznie spisać́ z internetu – można powiedzieć́, że jest to po części prawda. Jednak bardzo często nie pomyślimy ile pracy, czasu poświęcają̨ nauczyciele aby jak najlepiej przygotować́ się do pracy zdalnej, czy też wideo konferencji, bo przecież̇ nikt z nami nie będzie przerabiał materiału, który był przewidziany na ten rok, ponownie w przyszłym. Najzwyczajniej nie pozwoli na to podstawa programowa, a egzaminy za kilka lat same się nie napiszą̨. Z mojego doświadczenia śmiało mogę̨ powiedzieć́, że większość́ nauczycieli wkłada dużo pracy, abyśmy my byli zadowoleni. Aby to miało sens, wszyscy z nas muszą, można powiedzieć́, mieć́ ciągły dostęp do internetu i sprzętu komputerowego. Bardzo często zdarza się tak, że sprzęt zawodzi, jednak na to nic nie poradzimy. W ostatnim czasie wiele razy słyszeliśmy z mediów, że ta praca zdalne jest bardzo dobra, że uczniowie są zadowoleni. Ja osobiście tego nie zauważam. Został już̇ tylko miesiąc roku szkolnego, nie jest łatwo, ale musimy dać́ radę.

 

 

Hania Brzezińska uczennica  ZS Wieleń

Zdalnie pracuje mi się znacznie trudniej niż zwykle. Nauka przez internet wymaga od nas dużego skupienia, często trudno jest nam się do niej zmotywować. Jednak z pomocą przychodzą nam nauczyciele, którzy bardzo się starają aby wszystko było zrozumiałe i przejrzyste.

 

 

Martyna Kaźmierczak  uczennica ZS Wieleń

Z mojej perspektywy nauczanie zdalne jest  przyjemniejsze, ale nie zawsze korzystniejsze. Nie różni się sporo od zwykłego nauczania, ponieważ na każdą lekcje musimy być przygotowani i pracować na bieżąco.  Sprawdzanie wiedzy uczniów w formie nauczania zdalnego raczej odpowiada każdemu. Z każdego przedmiotu mamy dużo na głowie, szczególnie teraz, gdy jest czas wystawiania ocen, dlatego ważna jest systematyczność pracy oraz wyrozumiałość nauczycieli.