Sprawozdania finansowe za 2019r.

Sprawozdania finansowe za 2019 r. ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELENIU są zamieszczone na stronie internetowej

http://bip.saowielen.pl

 

Karol Nowakowski

Dyrektor Zespołu Szkół w Wieleniu