Święto Niepodległości

W dniu dzisiejszym odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. W tym roku przypada 100 rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę wolności po 123 latach zaborów. Program artystyczny został przygotowany przez kółko teatralne pod opieką p. Iwony Bajran . Podczas uroczystego apelu uczniowie przedstawili pełen patosu opis problemów narodu polskiego pod zaborami, wydarzenia związane z wybuchem powstań narodowych oraz moment odzyskania niepodległości. Całość upiększono wierszami, pieśniami patriotycznymi w wykonaniu uczniów. W ten sposób listopadowy piątek stał się dla naszych uczniów dniem pełnym zadumy nad przeszłością kraju i kolejną próbą zrozumienia trudnych dziejów naszej Ojczyzny.