Dodatkowe zajęcia specjalistyczne w laboratoriach w ramach projektu „Czas Zawodowców BIS- zawodowa Wielkopolska”.

W dniach od 5 do 9 listopada 2018 roku uczniowie klasy III  – Technik Informatyk i Technik Logistyk, uczestniczą w dodatkowych zajęciach specjalistycznych odbywających się  w Pile. Zajęcia są zorganizowane w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” i mają za zadanie zaaranżowanie rzeczywistych warunków pracy. W laboratoriach uczniowie maja możliwość zapoznania się z najnowocześniejszym sprzętem, zajęcia  prowadzone są przez opiekunów, którzy posiadają doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach. Od uczestników  wymaga się zachowań stawianych pracownikom na co dzień przez pracodawców. W ramach projektu uczniowie  mają zapewniony codzienny dojazd.