Laboratoria w ramach projektu „Czas Zawodowców BIS- zawodowa Wielkopolska”.

W dniach od 5 do 9 listopada 2018 roku uczniowie klasy III  – Technik Informatyk i Technik Logistyk, uczestniczą w laboratoriach odbywających się  w Pile. Zajęcia są zorganizowane w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Laboratoria mają za zadanie zaaranżowanie rzeczywistych warunków pracy. W laboratoriach uczniowie maja możliwość zapoznania się z najnowocześniejszym sprzętem. Praktyki laboratoryjne prowadzone są przez opiekunów praktyk, którzy posiadają doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach. Od uczestników praktyk wymaga się zachowań stawianych pracownikom na co dzień przez pracodawców. W ramach projektu uczniowie przyjeżdżający na praktykę mają zapewniony codzienny dojazd.