Stypendia Prezesa Rady Ministrów

30 listopada 2017 r. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018. Gospodarzami uroczystości był Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Znakomitych wyników pogratulował najlepszym wielkopolskim uczniom Wielkopolski Kurator Oświaty. Obok gratulacji dla Stypendystów znalazły się również podziękowania dla nauczycieli, wychowawców oraz rodziców, którzy są współtwórcami sukcesów młodych ludzi.

W tej uroczystości uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół w WieleniuSeweryn Tymek  z klasy III  Liceum Ogólnokształcącego  i Jakub Kittel  z klasy II Technikum, którzy otrzymali dyplomy przyznania stypendium PRM.