START W DOROSŁE ŻYCIE

Jaką uczelnię wybrać? Czy po jej ukończeniu znajdę pracę?

Która uczelnia zapewni   mi najlepszy start w dorosłe życie? To tylko nieliczne z pytań nurtujących maturzystów. Już za kilka miesięcy przed takim wyborem staną absolwenci Zespołu Szkół w Wieleniu. Tradycyjnie z pomocą przychodzą im różne uczelnie, które organizują np. Salony Maturzystów, promujące różne kierunki. Tym razem  nasi uczniowie mieli okazję  gościć przedstawicieli Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w murach swojej szkoły.

Przybyli goście to: dr Kazimierz Harłoziński, dr Mirosław Rurek, mgr Łukasz Kubisiak oraz studenci. Po kliku słowach  wstępu wygłoszonych przez Łukasza obejrzeliśmy ciekawą  prezentację, promującą kierunek ,, Zarządzanie Kryzysowe w Środowisku”. To jedyny kierunek w Polsce, studia inżynierskie pierwszego stopnia, specjalizujące się w dwóch obszarach: środowisku atmosferycznym oraz w środowisku wodnym. Studenci tego kierunku uczą się obsługi specjalistycznego oprogramowania ,, GIS”, który służy do wprowadzania oraz przetwarzania danych geograficznych. Oprogramowanie to wykorzystywane jest przez geografów, geodetów, urbanistów i konstruktorów. Obecnie jest duże zapotrzebowanie      na specjalistów w tej dziedzinie. W procesie edukacyjnym  studenci biorą również udział   w zajęciach terenowych. Obsługują instrumenty geodezyjne, poznają służbę meteorologa   na Stacji Osłony Lotnictwa Cywilnego. Absolwenci tego kierunku mogą liczyć na szeroką ofertę pracy m.in. w urzędach administracji rządowej  i samorządowej, w terenowych oddziałach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego( IMGW),    w służbie Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (MOLC)  i w Meteorologicznej Osłonie Kraju(MOK).

Kolejna prezentacja dotyczyła projektów edukacyjnych : ERASMUS +  oraz WORK AND TRAVEL. W ramach tych projektów studenci mogą studiować za granicą, odbywać płatne praktyki zagraniczne, a po zakończeniu praktyk 30 dni przeznaczyć na podróże.

Niezwykle ciekawa okazała się prezentacja dra Rurka na temat ,, Wpływu bobra   na środowisko przyrodnicze”. Bóbr to doskonały inżynier, człowiek może się od niego dużo nauczyć. Działalność bobra niesie z sobą zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Wzorując się na bobrach, człowiek buduje tamy. Ssak ten tworzy własny ekosystem, który wykorzystują inne zwierzęta. W ostatnich latach nastąpił intensywny wzrost populacji bobrów. Skutkiem ich negatywnej działalności są zapadające się nasypy kolejowe, hektary łąk pod wodą oraz mnóstwo powalonych drzew. Za szkody wyrządzone przez bobry przysługuje odszkodowanie. Pierwszy bóbr pojawił się na Ziemi 30 milionów lat temu. Za czasów panowania Bolesława Chrobrego został objęty ochroną.

Na zakończenie uczniowie otrzymali drobne upominki oraz ulotki promujące uczelnię. Mamy nadzieję, że po tym spotkaniu nasi uczniowie dokonają właściwego wyboru.