Projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020”

Niezwykle istotne w kreowaniu  misji szkoły jest uwzględnienie tradycji, historii, lokalnych więzi. Jednak współczesny świat oczekuje również, że młody człowiek będzie bezpiecznie poruszał się w nowoczesnych przestrzeniach, technologiach, ujarzmi cyfrowy świat dla własnych życiowych potrzeb. W Zespole Szkół w Wieleniu kształcą się informatycy, młodzi ludzie, którzy czują się komfortowo w zero-jedynkowych rozwiązaniach, dlatego chętnie przystąpią do  Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020”.

Konferencja dydaktyczna inaugurująca Projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020” odbyła się 30.10.2017 r. w Poznaniu. Przedsięwzięcie zaistniało z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego w realizacji Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i ma za zadanie ująć w ramy projektowe wspomaganie działania szkół związane z technologiami cyfrowymi. Szkołom wielkopolskim zaproponowano sześć podprojektów do realizacji, wsparcie  w rozbudowie infrastruktury technologicznej, na bazie której można będzie „gonić świat”. W ramach projektu planuje się stworzenie unikalnej w skali kraju regionalnej sieci edukacyjnej opartej na wojewódzkiej infrastrukturze teletechnicznej i szerokopasmowy Internet. Aplikacje cyfrowe i narzędzia dydaktyczne, o które wzbogacą się szkoły umożliwią kontynuację zajęć z wykorzystaniem TIK. ++++

Otwartość na innowacje wieleńskiej młodzieży jest gwarantem dużej aktywności podczas realizacji zadań projektowych.  Pionierskie wyzwania zawsze aktywizują, dostarczają dużo satysfakcji i pozostawiają znaczący edukacyjny ślad.

Podprojekty edukacyjne skierowane do szkół ponadpodstawowych:

  • Ligi Przedmiotowe – uczniowie będą odpowiadali  na pytania z różnych dziedzin nauki. Rywalizacja będzie miała formę rozgrywek ligowych.
  • Klasy Akademickie – wykłady akademickie będą prowadzone z wykorzystaniem sprzętu teletransmisyjnego.
  • Uczniowskie Laboratoria Informatyczne – zajęcia ukierunkowane na  rozwój myślenia krytycznego i kompetencji cyfrowych.
  • Akademia Kształcenia Wyprzedzającego – zajęcia oparte na strategii kształcenia wyprzedzającego w nauczaniu matematyki i przedmiotów przyrodniczych.
  • Cyfrowa Dorzecza Warty – przyrodnicze ćwiczenia badawcze z wykorzystaniem ICT.