DZIEŃ ZAWODOWCA

09 listopada odbył się w Zespole Szkół w Wieleniu  „Dzień Zawodowca”. W kolejnych salach odbywały się warsztaty i zajęcia prezentujące w ciekawy sposób dostępne w szkole kierunki kształcenia.

– Zainteresowanie Dniem Zawodowca przerosło nasze najśmielsze oczekiwania i cieszymy się niezmiernie, że tak wielu uczniów chciało  uczestniczyć w tym wydarzeniu – mówi Izabela Mróz, koordynatorka „Dnia Zawodowca”.

Uczniowie podzieleni na grupy uczestniczyli w zajęciach z branży logistyczno- spedycyjnej i informatycznej. Poszczególne zajęcia przygotowali nauczyciele zawodu. Uczestnicy zajęć mieli okazję dowiedzieć się na czym polega nauka w danym zawodzie i jednocześnie – dzięki aktywności na lekcji – zdobyć drobne nagrody. Dziękujemy gimnazjalistom za przybycie i mamy nadzieję,

zdecydujecie się uczyć w murach naszej szkoły.