Udział w laboratoriach w ramach projektu „Czas zawodowców bis”.

W dniach od 9 do 13 października uczniowie klasy III Technikum im. hetmana Stefana Czarnieckiego w Wieleniu wzięli udział w laboratoriach zorganizowanych przez Politechnikę Poznańską w ramach projektu „Czas zawodowców bis”. Zajęcia odbywały się na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile. Podczas pierwszych zajęć  uczniowie  zostali poddani diagnozie, a kolejne dni  zajęć polegały na  podnoszeniu swojej wiedzy oraz  posiadanych umiejętności   i kompetencji. Uczniowie z klasy logistycznej pracowali z bramką RFID, tagami i programami:  BarTenderUltraLite, Comax, Comarch ERP Update Agent. Projektowali etykiety logistyczne, wyznaczali  trasy przewozów towarów, wypełniali dokumentację magazynową i transportową oraz zakładali swoje własne firmy. Uczniowie kierunku informatycznego natomiast drukowali na drukarkach 3D i ploterach wielkoformatowych. Uczniowie tworzyli strony internetowe w programie WordPress oraz spawali światłowody tworząc sieć LAN. Budowali  również  sieci komputerowe na istniejącej sieci elektrycznej oraz konfigurowali routery DSL oraz bramki VoIP. Wszystkie zajęcia   w wymiarze ośmiu godzin dziennie od poniedziałku do piątku przebiegały w bardzo miłej atmosferze co było zasługą prowadzących referentów. Na zakończenie laboratoriów dokonano oceny każdego ucznia , jego umiejętności i przyrostu wiedzy. W trakcie zajęć uczniowie wzięli również dział w szkoleniu z użytkowania systemu – zawodowcy.org,  który umożliwia przygotowanie się do przyszłych egzaminów zawodowych oraz nawiązania kontaktów z przyszłymi pracodawcami.  Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali  certyfikat ukończenia laboratoriów, w którym uwzględnione zostały wcześniejsze i  nowe umiejętności.

Młodzież Zespołu Szkół w Wieleniu wykazała się pracowitością, innowacyjnością   i entuzjazmem, co zostało zauważone przez prowadzących zajęcia. Wszyscy uczniowie uzyskali certyfikat z oceną celującą.  Kolejnym etapem projektu będzie udział naszej młodzieży w stażach w okresie letnim w lokalnych przedsiębiorstwach.