Wolontariat

W ZESPOLE SZKÓŁ W WIELENIU

Wolontariat jest bezpłatną, dobrowolną działalnością na rzecz społeczeństwa. Przynosi korzyści zarówno osobom, którym pomaga się, a także osobom, które tę pomoc niosą. Będąc wolontariuszem przeżywa się wiele pięknych chwil, w ciekawy i twórczy sposób spędza czas oraz zawiązuje nowe przyjaźnie. Poprzez wolontariat można uczestniczyć w ciekawych i ambitnych projektach.

Jako wolontariusz zdobędziesz doświadczenie, które będzie przydatne w pracy. Będąc wolontariuszem nauczysz się: komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania problemów, zarządzania zadaniami i sobą w czasie!

Działając jako wolontariusz zaczynasz być bardziej wrażliwym na potrzeby innych. Dostrzegasz codzienne problemy Twoich najbliższych, pomagasz im w ich rozwiązaniu. Twoja pomoc, nawet w najmniejszych sprawach, zbliża Was do siebie i buduje silną relację między Wami.

Pamiętaj! Jako wolontariusz masz szansę zobaczyć uśmiech oraz radość osób, którym pomagasz, a także zmienić na lepsze świat swój i innych!

 

Plan pracy Wolontariatu Szkolnego

rok szkolny 2019/2020

 

Plan działań Wolontariatu Szkolnego opiera się na kontynuacji współpracy
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i organizacjami humanitarnymi.

 

1. Spotkanie informacyjne

2. Rekrutacja nowych wolontariuszy, prowadzenie zajęć związanych z promocją Wolontariatu Szkolnego.

3. Cykliczne spotkania wolontariuszy związane z bieżącymi akcjami.

4. Współdziałanie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieleniu.

5. Kontynuacja akcji „Drugie Życie”.

6. Włączenie się w organizowanie pomocy uczniom Szkół Podstawowych w Wieleniu.

7. Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

8. Pomoc w organizacji „Michałków”.

9. Udział w doraźnych akcjach organizowanych przez Caritas i inne.

10. Zaangażowanie wolontariuszy na rzecz środowiska lokalnego i szkoły:

– organizowanie pomocy rzeczowej dla osób potrzebujących z naszego środowiska lokalnego,

– współpraca z Samorządem Uczniowskim w organizowaniu imprez w szkole,

– współpraca z Zespołem Promocji Szkoły- udział w przygotowaniach ”Dnia Otwartego”, ”Pikniku rodzinnego”,

– organizacja Kiermaszu podręczników,

– udział w zbiórce koców i karmy dla zwierząt ze schroniska,

– pomoc w bibliotece.

                                                                                 

Opiekun Wolontariatu: Karolina Bońka-Brzezińska