Wolontariat

W ZESPOLE SZKÓŁ W WIELENIU

Wolontariat jest bezpłatną, dobrowolną działalnością na rzecz społeczeństwa. Przynosi korzyści zarówno osobom, którym pomaga się, a także osobom, które tę pomoc niosą. Będąc wolontariuszem przeżywa się wiele pięknych chwil, w ciekawy i twórczy sposób spędza czas oraz zawiązuje nowe przyjaźnie. Poprzez wolontariat można uczestniczyć w ciekawych i ambitnych projektach.

Jako wolontariusz zdobędziesz doświadczenie, które będzie przydatne w pracy. Będąc wolontariuszem nauczysz się: komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania problemów, zarządzania zadaniami i sobą w czasie!

Działając jako wolontariusz zaczynasz być bardziej wrażliwym na potrzeby innych. Dostrzegasz codzienne problemy Twoich najbliższych, pomagasz im w ich rozwiązaniu. Twoja pomoc, nawet w najmniejszych sprawach, zbliża Was do siebie i buduje silną relację między Wami.

Pamiętaj! Jako wolontariusz masz szansę zobaczyć uśmiech oraz radość osób, którym pomagasz, a także zmienić na lepsze świat swój i innych!

Plan pracy Wolontariatu Szkolnego

rok szkolny 2022/2023

 

Plan działań Wolontariatu Szkolnego opiera się na kontynuacji współpracy  z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i organizacjami humanitarnymi.

  1. Spotkanie informacyjne.
  2. Rekrutacja nowych wolontariuszy, prowadzenie zajęć związanych z promocją Wolontariatu Szkolnego.
  3. Cykliczne spotkania wolontariuszy związane z bieżącymi akcjami.
  4. Współdziałanie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieleniu.
  5. Udział w doraźnych akcjach organizowanych przez Caritas i inne.
  6. Udział w Targach Produktu Lokalnego.
  7. Pomoc w organizacji Pikniku Rodzinnego i Drzwi Otwartych.
  8. Zaangażowanie wolontariuszy na rzecz środowiska lokalnego i szkoły:

– organizowanie pomocy rzeczowej dla osób potrzebujących z naszego środowiska lokalnego,

– współpraca z Samorządem Uczniowskim w organizowaniu imprez w szkole,

– współpraca z Zespołem ds. Promocji Szkoły,

– organizacja Kiermaszu podręczników,

– udział w zbiórce kocy i karmy dla zwierząt ze schroniska,

– pomoc w bibliotece,

– pomoc uczniom i rodzinom z Ukrainy,

                                                                                 

Opiekun Wolontariatu: Karolina Bońka-Brzezińska