Wolontariat

W ZESPOLE SZKÓŁ W WIELENIU

Wolontariat jest bezpłatną, dobrowolną działalnością na rzecz społeczeństwa. Przynosi korzyści zarówno osobom, którym pomaga się, a także osobom, które tę pomoc niosą. Będąc wolontariuszem przeżywa się wiele pięknych chwil, w ciekawy i twórczy sposób spędza czas oraz zawiązuje nowe przyjaźnie. Poprzez wolontariat można uczestniczyć w ciekawych i ambitnych projektach.

Jako wolontariusz zdobędziesz doświadczenie, które będzie przydatne w pracy. Będąc wolontariuszem nauczysz się: komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania problemów, zarządzania zadaniami i sobą w czasie!

Działając jako wolontariusz zaczynasz być bardziej wrażliwym na potrzeby innych. Dostrzegasz codzienne problemy Twoich najbliższych, pomagasz im w ich rozwiązaniu. Twoja pomoc, nawet w najmniejszych sprawach, zbliża Was do siebie i buduje silną relację między Wami.

Pamiętaj! Jako wolontariusz masz szansę zobaczyć uśmiech oraz radość osób, którym pomagasz, a także zmienić na lepsze świat swój i innych!

 

Plan pracy Wolontariatu Szkolnego

rok szkolny 2018/2019

 

Plan działań Wolontariatu Szkolnego opiera się na kontynuacji współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i organizacjami humanitarnymi.

 

1. Spotkanie informacyjne

2. Rekrutacja nowych wolontariuszy, prowadzenie zajęć związanych z promocją Wolontariatu Szkolnego .

3. Cykliczne spotkania wolontariuszy związane z bieżącymi akcjami.

4. Kontynuowanie współpracy z Zespołem Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.

5. Współdziałanie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieleniu.

6. Kontynuacja akcji „Drugie Życie”.

8. Włączenie się w organizowanie pomocy uczniom Szkół Podstawowych w Wieleniu.

10. Udział w doraźnych akcjach organizowanych przez Caritas i inne.

11. Zaangażowanie wolontariuszy na rzecz środowiska lokalnego i szkoły:

– organizowanie pomocy rzeczowej dla osób potrzebujących z naszego środowiska lokalnego,

– współpraca z Samorządem Uczniowskim w organizowaniu imprez w szkole,

– współpraca z Zespołem Promocji Szkoły- udział w przygotowaniach” Dnia Otwartego”

                                                                                 

Opiekun Wolontariatu: Karolina Bońka-Brzezińska