Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

Z początkiem roku szkolnego 2017/2018 możemy się pochwalić kolejnym sukcesem  w Erasmus + . Zwycięski projekt KA2 nosi tytuł Spielend neues lernen i jest przewidziany na dwadzieścia osiem miesięcy. Nasz ubiegłoroczny projekt Erasmus+ KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej Digital Literacy, został zorganizowany w myśl projektu Mobilny nauczyciel kluczem do sukcesu szkoły i przeznaczony był dla nauczycieli. Tegoroczna akcja dotyczy tym razem bezpośrednio samych uczniów, a mianowicie wymiany międzynarodowej. Koordynatorem obu przedsięwzięć jest A. Chabzda, nauczyciel języka niemieckiego. Udział    w projekcie biorą członkowie z pięciu państw Polski, Włoch, Grecji, Turcji oraz Słowacji, która jest koordynatorem tego przedsięwzięcia. Projekt rozpoczyna się wizytą nauczycieli z poszczególnych państw w Turcji, gdzie zostaną omówione szczegóły projektu. W kolejne  spotkania zostają już wciągnięci uczniowie, którzy będą gościć we Włoszech, w Grecji  i w Polsce. Spotkanie podsumowujące zostało przewidziane w Słowacji, na rok 2019. Celem projektu Erasmus jest polepszenie nauki i uczenia się języka poprzez promocję świadomości językowego i kulturowego zróżnicowania. Naszym głównym celem jest rozpowszechnienie metody grywalizacji poprzez wymieszanie tradycyjnych metod szkoleniowych z umiejętnościami nauczania języka na miarę 21 wieku.