Projekt badawczy o Powstaniu Wielkopolskim przy współpracy z WH UAM

Rozpoczęliśmy projekt badawczy pt.: „O wolność i niepodległość. Wokół 105. rocznicy Powstania Wielkopolskiego na ziemi wieleńskiej” realizowany w ramach klasy akademickiej we współpracy z Wydziałem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Koordynatorami projektu jest dr Karol Kościelniak WH UAM oraz historycy ZS Wieleń.

Projekt składa się z trzech etapów: dwóch wyjazdów do Poznania oraz prezentacji wyników w obecności wykładowców, studentów UAM, społeczności szkolnej i lokalnej.

30 kwietnia br. ponad 40 uczniów z Zespołu Szkół w Wieleniu odwiedziło Wydział Historii UAM, gdzie wysłuchało wykładu prof. Zbigniewa Pilarczyka o przyczynach Powstania Wielkopolskiego, następnie wzięło udział w warsztatach prowadzonych przez studentów historii wojskowości, podczas których

uczniowie poznali metody pracy ze źródłem historycznym i uzyskali wsparcie merytoryczne przy opracowaniu wskazanych w projekcie zagadnień związanych z omawianą tematyką. Później udali się na Stare Miasto, gdzie z przewodnikiem poznali miejsca związane z wybuchem Powstania Wielkopolskiego.