Andrzejki w Zespole Szkół w Wieleniu

30 listopada z okazji andrzejek samorząd uczniowski przygotował dla każdego ucznia wróżby z drobnym słodkim poczęstunkiem