Andrzejki 2023

Dziś Samorząd Uczniowski przygotował wróżby dla każdego ucznia z drobnym słodkim poczęstunkiem.