Warsztaty antyprzemocowe dla chłopców SZTAMA prowadzone przez Fundację HerStory.

Tematem warsztatów były stereotypy, uprzedzenia, rodzaje przemocy oraz dyskryminacji i związków języka z przemocą. Uczniowie mogli zdobyć również wiedzę dotyczącą związków ról płciowych z przemocą oraz umiejętności związane z asertywną komunikacją i umiejętność krytycznego myślenia.