Stypendium Prezesa Rady Ministrów

30 października odbyła się uroczysta gala wręczenie listów gratulacyjnych dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów przez starostę powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

Stypendium przyznawane jest osobom, które w roku szkolnym 2022/2023 uzyskali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, zdobywając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. To ogromne wyróżnienie nie tylko dla uczniów, ale także ich szkół, nauczycieli i rodziców.

W tym roku w naszej szkole takie stypendium otrzymali: Agnieszka Marut uczennica IV klasy Technikum i Piotr Tutko uczeń IV klasy Liceum Ogólnokształcącego.