15 czerwca uczniowie klas licealnych wysłuchali prelekcji pana Stanisława Wielebskiego, zasłużonego emerytowanego strażaka, społecznika i regionalisty, który opowiedział młodzieży o zasadach bezpieczeństwa w trakcie wystąpienia pożaru i innych katastrof oraz przybliżył historię pożaru Puszczy Noteckiej z 10 sierpnia 1992 roku.