W dniu dzisiejszym uczniowie klasy I TI i IV TI p gościli w Zakładzie Karnym we Wronkach. Poprzez wizyty w jednostkach penitencjarnych uczniowie poznają podstawowe przepisy prawa karnego, konsekwencje wynikające z ich łamania oraz zasady i regulacje prawne obowiązujące w więzieniach. Dodatkowo przedstawiciele działu kadr zapoznali młodzież z ofertą edukacyjną Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz z kryteriami, jakie powinni spełniać kandydaci do Służby Więziennej.