21 kwietnia 2023 r. został rozpoczęty Gminny Program Profilaktyczny : Przemoc i Agresja.  Cykl składa się z 3 spotkań, których prowadzącą jest Pani psycholog Magdalena Umecka. Zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji społecznych młodzieży w procesie radzenia sobie z emocjami. Tematyka obejmuje nazywanie, rozpoznawanie i kontrola różnych stanów emocjonalnych, a także ćwiczenie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz akceptacji siebie i innych. Kompetencje te są ważne w kontekście zapobieganie przemocy, radzenia sobie ze stresem i uczenia się konstruktywnego, dojrzałego rozwiązywania sytuacji konfliktowych.