Informacja dot. egzaminu zawodowego- sesja zimowa

  • Wyniki egzaminów zawodowych z sesji zima 2023 r. zdający będą mogli sprawdzić na stronie https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl  nie wcześniej niż 31 marca br. od godz. 10.00.   Należy zalogować się do serwisu za pomocą kodu aktywacyjnego, otrzymanego wcześniej od wychowawcy.
  • Informacje o wynikach egzaminu zawodowego zostaną przesłane do szkół  w terminie do 07.04.2023 r. dokumenty te odbierać można w sekretariacie szkoły 07.04.2022 r. od godz. 12.00.
  • Osoby, które nie zdały egzaminu,  mogą składać deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu w sesji lato 2023 r. – w terminie do 7 kwietnia 2023 r. Deklaracje należy składać u wychowawcy.
  • 26 maja 2023 r.  termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych  dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 28 kwietnia 2023 r. i zdadzą wszystkie egzaminy przypisane do danego zawodu.