Święto Liczby Pi

Święto Liczby Pi to wydarzenie popularyzatorskie, którego data dyktowana jest przez 3 pierwsze cyfry liczby π: 3,14… Przypomnijmy, że jest to amerykański zapis daty 14 marca. Głównym celem świętowania jest promocja nauk matematyczno-przyrodniczych oraz ścisłych i technicznych.