Informacja dot. ubezpieczenia

Twoje dziecko jest ubezpieczone w InterRisk

Numer polisy: EDU-A/P 097438

Suma ubezpieczenia: 14000zł

Zakres podstawowy ubezpieczenia NNW:

  • świadczenie z tyt. trwałego uszczerbku na zdrowiu (140zł za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu)
  • świadczenie z tyt. śmierci ubezpieczonego 14000zł,
  • zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych do wysokości 4200zł
  • jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tyt. pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady od 140 – 280 zł

Zakres dodatkowy:

  • Koszty leczenia NNW do 4000zł
  • Świadczenie szpitalne – 70zł za dzień,
  • Oparzenia 500 zł lub 1500 zł lub 2500 zł
  • Świadczenie z tyt. poważnego zachorowania ubezpieczonego 3000zł

 

 

Instrukcja zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU Plus.

 

Przed przystąpieniem do zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU Plus prosimy o przygotowanie:

– serii i numeru polisy, z której będzie zgłaszane roszczenie

– danych osobowych osoby Ubezpieczonej

– dane Ubezpieczającego – numer rachunku bankowego, na które należy wypłacić świadczenie

– dokumentację medyczną z przebiegu i zakończenia leczenia

 

Szkodę można zgłosić w następujący sposób:

 

 Internetowo – za pośrednictwem strony internetowej www.interrisk.pl

link poniżej:

https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new

 Telefonicznie – na numer telefonu InterRisk Kontakt: (22) 575 25 25

 Pocztą tradycyjną – kompletną dokumentację należy wysłać na poniższy adres: Przegr. Pocztowa nr 3334 40-610 Katowice

 Pocztą elektroniczną – skany wymaganych dokumentów(wskazanych w§ 21OWU) należy przesłać na adres e-mail:

szkody@interrisk.pl

Druk zgłoszenia roszczenia dostępny jest do pobrania na stronie www.interrisk.plpodponiższym linkiem: https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/

 

U agenta : Monika Galbierczyk tel. 601580991