Unowocześniamy Zespół Szkół w Wieleniu

W dobie realizacji nauczania zdalnego i w oczekiwaniu na obecność uczniów w placówce oświatowej Zespół Szkół w Wieleniu nieustannie unowocześnia swoją bazę edukacyjną, dokonując zakupu nowych sprzętów i renowacji pomieszczeń. W minionym czasie wyremontowano klasę logistyczną. W ramach modernizacji wykonane zostały nowe stoły dla uczniów oraz doprowadzono do każdego stanowiska nową sieć elektryczną i sieciową. Łączny koszt inwestycji wyniósł 10.600 złotych i został zrealizowany ze środków finansowych Zespołu Szkół.

 

Dzięki realizowanemu projektowi pn. ,,Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego Technikum im. hetmana Stefana Czarnieckiego w Wieleniu”, w ramach działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zainstalowano w pracowni 16 zestawów komputerowych o wartości 40.000 złotych.

 

Po powrocie do szkoły uczniowie będą korzystać z najnowocześniejszego sprzętu, który znacznie ułatwi im przyswajanie wiedzy i umiejętności oraz zdobywanie kwalifikacji zawodowych. Zespół Szkół w Wieleniu oferuje więc nie tylko bogatą ofertę edukacyjną, ale dzięki najnowocześniejszemu wyposażeniu i wykwalifikowanej, pełnej pasji kadrze nauczycielskiej gwarantuje edukację na najwyższym poziomie. Sukcesy uczniów i absolwentów Zespołu Szkół są tego niezbitym dowodem.

 

Katarzyna Tecław/ZS Wieleń

Przemysław Grześkowiak/SAO Wieleń