Stypendium Burmistrza Wielenia

Jakub Kittel jest  uczniem Zespołu Szkół w Wieleniu od roku  2016/2017. Podjął  naukę w technikum, wybierając specjalność technik informatyk. Zawsze godnie reprezentował placówkę. Swoją postawą dawał bardzo dobre świadectwo szkole i swojej rodzinie. Jakub jest   wzorem sumienności i pracowitości, zawsze gotowy do najtrudniejszych wyzwań edukacyjnych. Wielokrotnie był laureatem Stypendium Prezesa Rady Ministrów dzięki wysokim osiągnięciom w nauce. Brał udział w wielu konkursach przedmiotowych. Zdobył m.in. trzecie miejsce w Regionalnym Konkursie Matematycznym. Był uczestnikiem podprojektów   Cyfrowej  Szkoły Wielkopolsk@2020, takich jak  Matematyczna Liga Przedmiotowa oraz Uczniowskie Laboratoria Informatyczne, przyczyniając się do sukcesów szkoły. Uwieńczeniem dorobku jest otrzymane dnia 24.04.2020 r. Stypendium Burmistrza Wielenia za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Podziwiamy Jakuba za świadomość swoich wyborów zawodowych i wizję swojej przyszłości. Gratulujemy. Powodzenia na kolejnym etapie życia i edukacji.