Finał projektu „ Nadnoteckie życiorysy”

12 czerwca w wieleńskim Zespole Szkół podsumowano projekt badaczo-edukacyjny „Nadnoteckie życiorysy”. W miejscu historycznie urokliwym w spotkaniu wzięli udział pracownicy naukowi Uniwersytetu Adma Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Jerzy Borowczyk, doktorant Jędrzej Krystek,  realizująca projekt młodzież z klasy 3d gimnazjum, licealiści wieleńscy oraz, co szczególnie niezwykłe, bohaterowie, świadkowie „życiorysów”: malarka, poetka Elżbieta Wasyłyk, poeta Stanisław Neunert oraz lokalny regionalista kolekcjoner Stanisław Wielebski. Nad spotkaniem czuwał zapewne duch poety Andrzeja Sulimy–Suryna i olimpijczyka Józefa Nojego a  dostojeństwa nadawała obecność burmistrz Wielenia Elżbiety Rybarczyk i dyrektorów szkół: gospodarza Karola Nowakowskiego i dyrektora gimnazjum Jerzego Kośmidra.

To wyjątkowe przedsięwzięcie, które pozwoliło wieleńskim uczniom pod opieką Wioletty Spychalskiej i Roberta Grzebyty oraz patronatem merytorycznym pracowników naukowych UAM doświadczyć pracy badawczej, spotkań z niezwykłymi ludźmi, pasjonujących poszukiwań, wszystkiego tego co rozwija młodego człowieka, wzbudza ciekawość świata a także przywraca pamięć i tożsamość środowisku lokalnemu.

Odważnie i świadomi celów uczniowie przedstawili projektowy dorobek a zaproszeni goście dzielili się wrażeniami doceniając pomysł i trud młodych badaczy. Zapał, pracowitość i bardzo wysoką jakość działań projektowych podkreślił  dr hab. Jerzy Borowczyk, zapowiadając wkrótce publikacje „poetyckich” biografii bohaterów projektu: Elżbiety Wasyłyk, Stanisława Neunerta, Andrzeja Sulimy-Suryna, Stanisława Wielebskiego i Józefa Nojego. Wyjątkowa atmosfera sprzyjała refleksjom, pomysłom na kolejne wyzwania. Podkreślano emocjonalną wartość efektów działań projektowych, ich znaczenie. Wyeksponowano współpracę UAM z Zespołem Szkół w Wieleniu i jej celowość.   Kuluarowe rozmowy przysporzyły wiele wrażeń.

Materialnym wymiarem projektu było  wykonanie planszy wystawowych przedstawiających bohaterów. Spotkaniu towarzyszyła wystawa pamiątek  Pana Stanisława Wielebskiego z „Archiwum W”.