Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów uzyskali uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazali się szczególnymi uzdolnieniami, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki, co najmniej dobre.
Miło nam poinformować, że w gronie wyróżnionych stypendystów znaleźli się  również uczniowie Zespołu Szkół w Wieleniu – Liceum Ogólnokształcącego im. hetmana Stefana Czarnieckiego – Kamila Osajda oraz Technikum im. hetmana Stefana Czarnieckiego- Jakub Kittel.