Kolejny sukces Zespołu Szkół w Wieleniu

Z początkiem roku szkolnego, wśród uczniów szkół partnerskich, został ogłoszony międzynarodowy konkurs na najlepsze logo projektu Spielend neues lernen. Przedstawiciele projektu ze Słowacji, Turcji, Polski, Grecji i Włoch złożyli na spotkaniu międzynarodowym w Turcji, pięćdziesiąt najlepszych propozycji. Uczniowie wykonali prace w formie elektronicznej i papierowej. W głosowaniu brali udział uczniowie szkół partnerskich oraz ich rodzice przy wykorzystaniu strony pollev.com. Jesteśmy bardzo dumni z wyników, gdyż zwycięzcą konkursu na najlepsze logo projektu został Mateusz Bolczyk, uczeń III klasy technikum informatycznego naszej szkoły.

Koordynator projektu

A.Chabzda