Kolejna wizyta na UAM w Poznaniu

Niezwykle intensywnie i owocnie upłynął w grupie licealistów i gimnazjalistów dzień spędzony w gmachu UAM w Poznaniu. Grupa zajmująca się projektem „Nadnoteckie życiorysy” doskonaliła swój warsztat badawczo-pisarski podczas zajęć przygotowanych przez wykładowców uczelni. Z kolei pozostali uczniowie w ramach opieki dydaktycznej Uniwersytetu wzięli udział w warsztatach literackich, których tematem była analiza miniatur poetyckich. Uczniowie zmierzyli się  z nowoczesna formą liryczną jaką jest haiku.