^ Na górę

Patron Szkoły

Robert Grzebyta

NASZ PATRON HETMAN STEFAN CZARNIECKI 

DLACZEGO PATRONEM POSTAĆ Z XVII WIEKU?

Wybór patrona to bardzo ważna i odpowiedzialna decyzja w życiu każdej szkoły. Patronem powinien być człowiek o najlepszych, wręcz wyjątkowych przymiotach charakteru. Postać, której życie i działalność służą pokoleniom, będąca w jakimś sensie wzorem do naśladowania. To autorytet reprezentujący treści i wartości bliskie młodzieży. Uczeń powinien identyfikować się z patronem swojej szkoły i mieć do niego emocjonalny stosunek. Stefan Czarniecki z całą pewnością spełnia powyższe kryteria. Jako młody człowiek, urodzony około 1599 w Czarncy, w przeciwieństwie do dzieci bogatych magnatów, nie mógł liczyć na bogactwa i tytuły. Pochodził ze średniozamożnej rodziny szlacheckiej, która miała stosunkowo niewiele dóbr dziedzicznych. Paradoksalnie sytuacja ta wpłynęła korzystnie na ukształtowanie postaw społecznych prezentowanych przez niego w dorosłym życiu. Wszystko co Stefan Czarniecki w życiu osiągnął, zawdzięczał własnej pracy, niezłomności i nieustępliwości, choć dla wielu do końca życia pozostał jedynie wielkim patriotą i bohaterem bez rodowodu i majątku. Zarówno jako człowiek, wybitny dowódca, żołnierz i polityk, priorytetowo traktował kwestie patriotyzmu, który w ówczesnym czasie nie był sprawą łatwą, ani oczywistą. Poprzez swoją działalność i postawy, stał się wodzem i politykiem niezwykłym, który potrafił przyznać się do popełnionego błędu oraz zawsze wyrażać własne zdanie lub opinię. Nie lubił bierności, dlatego odznaczał się ogromną aktywnością w życiu obywatelskim i politycznym, któremu sens nadawały Bóg, honor i wierność Rzeczypospolitej oraz jej królowi. Potwierdzał to swoim życiem i czynami, bowiem jak żaden z wyższych dowódców walcząc w wielu kampaniach, odniósł liczne rany, często ocierając się o śmierć. To on w okresie potopu szwedzkiego był mężem opatrznościowym i jednym z nielicznych, którzy nie stracili nadziei na odzyskanie wolności. Stefan Czarniecki, choć dla wielu postać kontrowersyjna, to jednak osoba znana i kojarzona z wielu wydarzeń historycznych, a co się z tym wiąże bliższa młodzieży. Wybór na patrona szkoły właśnie tego człowieka, pomoże kształtować w uczniach właściwe postawy patriotyczne oraz cnoty obywatelskie, które we współczesnym świecie często po prostu zanikają. Pragniemy, aby patron naszej szkoły uosabiał wartości uniwersalne, ale bliskie uczniom, nauczycielom i rodzicom. Nie sposób opisać pełnej sylwetki kandydata na patrona – człowieka, żołnierza, dowódcy różnych szczebli, urzędnika, czy polityka. Człowieka, który całe swoje życie poświęcił ukochanej ojczyźnie – Rzeczypospolitej. Mimo, iż jest to postać siedemnastowieczna, wspaniale pasuje do współczesnych wzorców i ideałów Polaka, żołnierza, polityka oraz obywatela. Hetman Stefan Czarniecki to postać ponadczasowa i uniwersalna, a jego przymioty potwierdzają słuszność wyboru go na patrona szkoły, której podstawowym celem jest dobre wychowywanie kolejnych pokoleń młodych Polaków.