^ Na górę

Grono Pedagogiczne

 

 

 

s. mgr Aleksandra Łojewska - Język polski, WOK 

 

mgr Iwona Bajran - Język polski 
 
mgr Agnieszka Chabzda - Język niemiecki
mgr Julita Dziamska-Przybylska - Język angielski
mgr Robert Grzebyta - Historia, WOS, EDB
mgr Agnieszka Krzywonos - Biologia, Chemia
mgr Jerzy Kośmider - Fizyka
mgr Izabela Mróz - Geografia, Przedmioty zawodowe logistyczne
 
mgr inż. Paulina Dolna - Przedmioty zawodowe logistyczne
mgr inż. Krzysztof Janc - Przedmioty zawodowe informatyczne
mgr Wiktoria Janc - Matematyka
mgr Monika Komorowska - Kowaluk - Podstawy przedsiębiorczości
Karlina Bońka - Brzezińska - Pedagog, Podstawy przedsiębiorczości
ks Piotr Bednarski - Religia
mgr inż. Arkadiusz Gajdziński - Przedmioty zawodowe informatyczne
 
 
mgr Andrzej Mikołajczak  - Język angielski